Správa ICT prostředí a outsourcing

Spravujeme svěřené ICT prostředí našich zákazníků (datové sítě, HW a SW prostředky). Naši technici na základě smlouvy provádí pravidelnou preventivní i akutní údržbu. Zákazníci s přidělenými techniky komunikují prostřednictvím telefonu nebo internetové aplikace (helpdesku – každý zákazník má vlastní přístup a může sledovat stav a řešení případných problémů).

Výhody outsourcingu:

  • nižší celkové náklady na ICT prostředí (možnost využití našeho datového centra, VOIP ústředny, datového úložiště atd.)
  • získáte přístup k nejnovějším technologiím a specializovaným technikům, jejichž využití by bylo jinak nemožné nebo nákladné – konzultace, poradenství a stanovení strategie ICT prostředí jsou nedílnou součástí poskytovaných služeb
  • jasně definované kvalitativní standardy – jejich dodržování je nepřetržitě monitorováno v našem dohledovém centru a případné odchylky jsou ihned řešeny na dálku nebo přímo u zákazníka
  • jednodušší řízení prostředků ICT – nakupujete službu, můžete se soustředit na Vaši hlavní podnikatelskou činnost

Automatické zálohování

Data jsou jedním z nejcennějších aktiv každé společnosti. Ať už o ně přijdete krádeží, omylem nebo technickou poruchou, vždy se bude jednat o velkou hrozbu. Poskytujeme komplexní služby v oblasti zálohování – od úvodní analýzy a poradenství, přes sestavení plánu zálohování a zvolení vhodných technologií až po samotnou implementaci.

Vaše data mohou být automaticky zálohována na naše servery a datová úložiště v našem datovém centru. Několikanásobně zabezpečena proti všem hrozbám. V případě nutnosti jsou pak data našimi techniky v co nejkratším možném čase obnovena u zákazníka.

Ceník servisních prací a služeb

zpět na naše služby